Реєстрація

Принципи

Система eHealth має вивести українську медицину на новий рівень, ставлячи за мету переведення усіх медичних документів

та процесів взаємодії з паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.

Безпека та пріоритет захисту медичної та іншої чутливої інформації

Орієнтація на споживачів - корисність і цінність для всіх учасників

Приріст даних і аудит

Цілісність і безперервність медичних записів

Зручність і надійність

Керованість та фінансова прозорість

Інформативність та можливість управління даними

Функціональна сумісність і стандартизація

Вільний ринок і чесна конкуренція

Можливість подальшого розширення функціональних можливостей системи

Рівний доступ в усіх регіонах України