Принципи eHealth

0

Система eHealth має вивести українську медицину на новий рівень, ставлячи за мету переведення усіх медичних документів

та процесів взаємодії з паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.